बंद करे

अस्पताल

जीडी बागरीया सेवा सादान

एयरोड्रोम रोड, बोरो, गिरिडीह -815316 (झारखंड)


फोन : +919830648005

सदर अस्पताल गिरिडीह

नया बरगंडा, गिरिडीह, झारखंड 815301


फोन : 06532-222797
श्रेणी / प्रकार: सरकारी